Een zonnepark bouw je niet in een dag. Hieronder vind je een overzicht van de planning van aanleg van het zonnepark. Naar verwachting start begin 2025 de energieproductie.

Europese aanbestedingsprocedure

Universiteit Utrecht (UU) en Energie Coƶperatie Bunnik (ECB) willen bij de bouw van het Zonnepark A12 Bunnik zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. De Universiteit dient hierbij een Europese aanbestedingsprocedure te volgen.

Planning realisatie

De planning voor de realisatie van het zonnepark is op hoofdlijnen als volgt.

Al gebeurd:

Komende maanden:

  • December 2023: selectie van partijen die doorgaan in de aanbestedingsprocedure,
  • Februari – maart 2024: selectie van definitieve partij voor de opdracht,
  • Mei 2024: definitieve gunning van bouw zonnepark,
  • 2e helft 2024: bouw en testen van zonnepark,
  • Begin 2025: start energieproductie.

Parallel hieraan loopt ook de aanbesteding en aanleg van de elektriciteitskabel van het zonnepark richting Utrecht Science Park. De aanleg hiervan is ook gepland voor de tweede helft van 2024.

Planning crowdfunding

De Energie Coƶperatie Bunnik zal voor de financiering van haar deel van het zonnepark een crowdfunding starten waarmee we het benodigde Eigen Vermogen vooral willen ophalen bij bewoners van Bunnik en eventueel aangrenzende gemeenten. Klinkt dat interessant? Bekijk hier hoe jij kunt meedoen.

De start van deze crowdfunding is voorzien voor november – december 2023 zodat we de banklening en financial close kunnen bereiken in maart 2024.

Wat voorafging

Meer weten over de geschiedenis van dit zonnepark? Lees dan dit nieuwsbericht waarin je bijgepraat wordt vanaf 2020.