Het is oktober 2023 als we dit schrijven. Er is een hoop gebeurd sinds 2020. In dit bericht praten we je even bij. We vertellen je over de geschiedenis van dit project, vanaf het initiatief van IX Zon tot aan de overname door de Universiteit Utrecht.

In 2020 nam IX Zon het initiatief om een zonneveld in de gemeente Bunnik te gaan ontwikkelen. Daartoe werd eind 2020 ook samenwerking gezocht met de Energie Coöperatie Bunnik (ECB). Deze samenwerking bood voor ECB een kans om de lokale energietransitie te versnellen en daarbij ook de inwoners van de gemeente financieel te laten profiteren. IX Zon leverde daarbij de expertise, ECB de lokale kennis en draagvlak.

Samenwerking IX Zon en ECB

De samenwerking tussen IX Zon en ECB werd in januari 2021 bekrachtigd met een formele samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier heeft de ECB de mogelijkheid om 50% mede-eigenaarschap in het zonneveldproject te realiseren voor de bewoners van Bunnik en de bredere omgeving. Als het project operationeel is, kunnen we ongeveer 5% van het huidige energieverbruik van onze gemeente van duurzame energie voorzien.

Overleg met omwonenden

Tijdens het participatieproces is in een aantal rondes overleg geweest met direct omwonenden en met andere belanghebbenden, zoals Vitens, over de vormgeving van het project en over de landschappelijke inpassing. Verslagen van dit proces kun je hier vinden.

Vergunning en subsidie

In september 2022 heeft de gemeente Bunnik de definitieve omgevingsvergunning verleend voor het project. Kort daarna werd ook bekend dat er SDE subsidie zou worden verleend en dat aansluiting op het openbare elektriciteitsnet mogelijk was.

Met de vergunning en de andere toezeggingen beschikbaar, is IX Zon op zoek gegaan naar een potentiële partij die de rechten op 50% van het project zou willen kopen. IX Zon had van meet af aan duidelijk gesteld dat zij alleen de ontwikkelingsfase voor hun rekening wilden nemen en dat ze niet de bouw en exploitatie wilde doen.

Van IX Zon naar Universiteit Utrecht

Op 10 juli 2023 maakte de Universiteit Utrecht bekend dat ze de projectrechten had overgenomen van IX Zon. Dit betekent dat ECB en UU de verdere bouw en exploitatie, voor ieder 50% van het zonnepark, voor hun rekening zullen nemen. Voor meer info, zie deze pagina van de UU.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Bekijk dan onze planning of stel ons een vraag.

Categorieën: Zonnepark