Het Zonnepark A12 Bunnik wordt gerealiseerd door Energie Coöperatie Bunnik en de Universiteit Utrecht. Hieronder kom je meer te weten over de betrokken partijen. Over de geschiedenis van dit project lees je in dit nieuwsbericht.


Mede-eigenaar: Energie Coöperatie Bunnik

Voor de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) is het doel om 50% lokaal eigendom te realiseren, zodat niet alleen de lasten maar ook de lusten van dit project lokaal blijven. Om haar deel van de ontwikkel- en bouwkosten te kunnen financieren start de ECB eind 2023 met een crowdfunding onder bewoners van Bunnik. ECB verwacht voldoende interesse voor dit project zodat de Bunnikse gemeenschap niet alleen een flinke hoeveelheid duurzame energie op haar grondgebied opwekt, maar dat dit ook gebeurt met lokale financiering en daarmee lokaal eigendom. Wil je meer weten over de ECB? Bezoek dan deze website.


Mede-eigenaar: Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie. De meeste gebouwen zijn daarom voorzien van zonnepanelen. Om grote stappen te kunnen maken zijn ook grotere veldopstellingen van zonnepanelen nodig. Deze passen fysiek niet in het Utrecht Science Park (USP). Daarom tekende de UU op 10 juli 2023 een overeenkomst met ontwikkelaar IX Zon voor de rechten om 50% van een groot zonneveld in Bunnik te bouwen en 30 jaar te exploiteren. Meer weten over de rol van de UU als mede-eigenaar in dit zonnepark? Lees hier verder.