Energietransitie is een wereldwijde verandering die ons allemaal raakt en waaraan we lokaal een steentje kunnen bijdragen. Wil jij ook bijdragen en profiteren van dit zonnepark, dan lees je hieronder hoe het werkt.

Lokaal eigendom

Voor de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) is het doel om 50% lokaal eigendom te realiseren, zodat niet alleen de lasten maar ook de lusten van dit project lokaal blijven. Om haar deel van de ontwikkel- en bouwkosten te kunnen financieren start de ECB eind 2023 met een crowdfunding onder bewoners van Bunnik. ECB verwacht voldoende interesse voor dit project zodat de Bunnikse gemeenschap niet alleen een flinke hoeveelheid duurzame energie op haar grondgebied opwekt, maar dat dit ook gebeurt met lokale financiering en daarmee lokaal eigendom.

Interesse? Schrijf je alvast in!

Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je dan hier alvast vrijblijvend in, je krijgt dan eind 2023 onze informatiebrochure en we houden je op de hoogte. Mocht je vragen hebben over jouw deelname, durf te vragen!