Energietransitie is een wereldwijde verandering die ons allemaal raakt en waaraan we lokaal een steentje kunnen bijdragen. Wil jij ook bijdragen en profiteren van dit zonnepark, dan lees je hieronder hoe het werkt.

Lokaal eigendom

Voor de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) is het doel om 50% lokaal eigendom te realiseren, zodat niet alleen de lasten maar ook de lusten van dit project lokaal blijven. Om haar deel van de ontwikkel- en bouwkosten te kunnen financieren start de ECB begin 2024 met een crowdfunding onder bewoners van Bunnik. ECB verwacht voldoende interesse voor dit project zodat de Bunnikse gemeenschap niet alleen een flinke hoeveelheid duurzame energie op haar grondgebied opwekt, maar dat dit ook gebeurt met lokale financiering en daarmee lokaal eigendom.

Crowdfunding

Bij de crowdfunding vragen we bewoners om een zelf te kiezen bedrag te investeren in het zonneveldproject. Dit noemen we een “participatie”. Deze participatie geeft dan recht op winstuitkeringen tijdens de looptijd van de participatie. Na een bepaalde periode zal de participatie ook weer afgelost gaan worden. De hoogte van de te verwachten winstuitkeringen en de looptijd kunnen we nu nog niet precies melden, dit wordt binnenkort bekendgemaakt in een informatiebrochure.

Naast risicodragende participaties willen we ook obligatieleningen mogelijk maken. Daarbij is een vast rentepercentage en een vastgestelde aflossing van toepassing.

Deze crowdfunding gaat binnenkort open voor bewoners van Bunnik én aangrenzende gemeenten. Dat zijn dus Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, De Bilt en Utrecht. Daarnaast zullen we de crowdfunding ook openstellen voor medewerkers van de Universiteit Utrecht.

Interesse? Schrijf je alvast in!

Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je dan hier alvast vrijblijvend in, je krijgt dan begin 2024 onze informatiebrochure en we houden je op de hoogte. Mocht je vragen hebben over jouw deelname, raadpleeg de veel gestelde vragen of stel ons een vraag!