Tussen het Uithofcomplex van de Universiteit Utrecht en de plek waar Zonnepark A12 Bunnik zal verrijzen, vond 22 januari de nieuwjaarsborrel plaats van de Energie Coöperatie Bunnik. De winterzon liet de mooiste kant zien van het landhuis. In de Stayokay Bunnik verzamelden zich 30 mensen om getuige te zijn van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen ECB en UU, de start van een zonnige toekomst.

Die middag was het dan zover. UU en ECB tekenden hun overeenkomst tot samenwerking voor de realisatie van het Zonnepark A12 Bunnik. Dit gebeurde tijdens die kleinschalige nieuwjaarsborrel van de ECB. Onder de ruim 30 aanwezigen waren leden, vrijwilligers, ECB bestuur en een afvaardiging van de Universiteit.


Samenwerken loont

Samenwerken deden de UU en de ECB natuurlijk al langer. Zowel de Universiteit neemt 50% van het park voor zijn rekening, als de ECB. Maar de overeenkomst bekrachtigt dat in bouw, realisatie en exploitatie van de beide parkdelen die samenwerking doorgaat. Dat zal leiden tot schaalvoordelen en spaart dus kosten ook aan de kant van de leden van de coöperatie. De communicatie met omwonenden, verpachter, gemeente, en andere betrokkenen wordt er ook eenduidiger van.

Eigenlijk 3 partijen

Er waren formeel drie partijen bij de ondertekening van de overeenkomst. Rob Mathlener, die voor de energievoorziening van de Universiteit verantwoordelijk is, tekende voor de UU. De Energie Coöperatie Bunnik brengt bouw en beheer van haar deel onder in een dochter BV, waarvoor Wim Verheugt tekende. Hij is ook penningmeester van de ECB. En namens de ECB zelf tekende Paul Zeef, voorzitter. Het moment van ondertekening gaat vooraf aan keuzes die in de al lopende aanbesteding voor de bouw gemaakt gaan worden vanaf februari.

Bewoners kunnen meedoen

De verwachting is dat de ECB niet veel later dit kwartaal een participatie-regeling gaat aanbieden. Tegen een aantrekkelijk rendement kunnen bewoners hieraan meedoen. Onder andere inwoners van Bunnik en enkele omliggende gemeentes, en ook medewerkers van de UU, kunnen dan deelnemen via crowdfunding. Zo wordt groene duurzame stroom lokaal mogelijk gemaakt. Wie zich hiervoor wil aanmelden, kan hier meedoen. Vragen? Neem even contact op.

Tip: Bekijk ook dit nieuwsbericht dat de UU hierover publiceerde.
Foto’s: Universiteit Utrecht.

Categorieën: Nieuws